آزمون وکالت 94 هم پایان یافت، به یاد روزها و ساعت هایی باشید که چه نگرانی ها و دلهره هایی همراه با بیم و امید شما را فرا گرفته بود! اکنون و پس از آزمون احتمالاً شما هم مشتاق هستید تا سریع تر به جوابی برای سوال «آیا من قبول می شوم؟» دست یابید… پاسخ به این سوال نباید موجب دلمشغولی و پریشانی خاطر شما شود، که در این صورت نتیجه ای جز آشفتگی ذهنی به همراه نخواهد داشت. استعداد و توانایی شما فراتر از آنچه هست که تاکنون انجام داده اید و مطمئن باشید به فراخور تلاشتان نتیجه خواهید گرفت، چه بر اساس کلید پیشنهادی موسسات قبول یا مردود محسوب شوید! حتی المقدور نگذارید امواج ناامیدی تا زمان اعلام قطعی نتایج شما را احاطه کند شما تلاشتان را کرده اید، نتیجه را به خدا واگذار کنید و مطمئن باشید که آرزوهایتان محقق خواهد شد. امید است ردای شکوهمند وکالت به تن آرایید و شاهد درخشیدنتان باشیم.